2013 m. kovo 28 d., ketvirtadienis

Pasiruošimas savanorystei PORTUGALIJOJE (4 )

Kai pradėjome ruoštis projektui, labai svarbu mums buvo įsivardinti ne tik savo lūkesčius, bet ir sužinoti ko tikisi iš projekto patys savanoriai ir jų tėvai. Bet pagrindinis rezultatas beveik visada buvo toks pats - nugalėti, įveikti tam tikras kiekvieno baimes. 

Kas mums atrodo kaip savaime aiškūs dalykai, natūraliai vykstantys kiekvieną dieną, tas mūsų būsimiems savanoriams yra didelis iššūkis, dėl kurio net buvo minčių palikti projektą.
Todėl šiandien buvo puiki diena pabandyti nugalėti savo baimes. Pasirinkom tokią, kuri būtų kiekvienam aktuali. Užduotis buvo nueiti į parduotuvę ir nupirkti maisto produktų mišrainei.
Viskas pavyko puikiai, tad smagu, kad einame tinkama kryptimi. Būsimiems savanoriams parduotuvė, kurioje mes buvome šiandien, iki šiol buvo nepažįstama, bet jie puikiai susiorientavo ir rado tai ką reikėjo nusipirkti. O Justa nerasdama prekės, pati sugalvojo ir išdrįso paklausti pardavėjos, kur galima tai rasti. Tad misija įvykdyta - parduotuvė nebėra pati baisiausia vieta pasaulyje!

Daugvydas ir Nerijus ieško sūrio

Justa rado reikiamą prekę
Justa atsiskaito kasoje

Nerijus atsiskaito kasoje

Nerijus atsiskaito kasoje

Pasiruošimas savanorystei PORTUGALIJOJE (III)

Pasiruošimą tęsiame. Daugybę dalykų turime išmokti. Be to neužtenka. Savęs prisistatymą repetuojame jau apie trejetą savaičių. Ir kai jau rezultatas yra patenkinamas, pereiname prie kitos temos. Bet norint išmokti gerai ir užtikrintai, reikia vis pakartoti tai, ką išmokome seniau. Todėl šiandien pasikartojome visus pristatymus - savęs, Panevėžio ir Lietuvos. Tikimės, kad po mūsų pristatymo, portugalai bus sužavėti ne tik Lietuvos, bet ir mūsų gimtojo miesto.
Savanorių prisistatymas

Panevėžio pristatymas

Lietuvos pristatymas

2013 m. kovo 26 d., antradienis

Pasiruošimas savanorystei PORTUGALIJOJE (II)

Kiekviena šalis turi savo, tik jai būdingų bruožų. Kaip ir kiekvienas žmogus. Apie tas šalis, kurios yra Lietuvos kaimynės, žinome nemažai. Tačiau ką galime pasakyti apie Portugaliją?

Sekantis pasiruošimo savanorystei Portugalijoje etapas yra susipažinimas su šalimi, kurioje praleisime dvi savaites. Pažintį pradėjome nuo klimato - kokių orų galime tikėtis balandžio - gegužės mėnesiais? Pasirodo, kad visai neblogų. Kol pas mus vis dar karaliauja sausio mėnesiui būdingi orai, Portugalijoje balandžio gale jau bus vidutiniškai dvidešimt penki laipsniai aukščiau nulio. Bet yra tikimybė, kad bus dar daugiau :).
Toliau suradome šaliai būdingą maistą ir valgymo laiką. pasirodo, portugalai pietus valgo tuo metu, kai Lietuvoje mes valgome vakarienę.
Radome ir dar skirtumų, kurie mums, lietuviams, atrodo keistoki, bet visada įdomu pažinti naują kultūrą.
2013 m. kovo 22 d., penktadienis

Pasiruošimas savanorystei PORTUGALIJOJE (I)

Projektas "Change the World" vyks trimis etapais. Pirmiausia balandžio - gegužės mėnesiais jaunimas iš Jaunuolių dienos centro (JDC) vyks dvejoms savaitėms savanoriauti į Portugaliją. Birželio mėnesį jaunimas iš Ispanijos atvažiuos pas mus ir savanoriaus taip pat dvi savaites. Trečiasis etapas - savanorystė rugsėjo - spalio mėnesiais Ispanijoje. Ten taip pat vyks jaunimas iš JDC.

Kaskart savanorystę atliks keturi protinę negalią turintys jaunuoliai. Tačiau jie bus nevieni. Visą laikotarpį kartu bus lydintys asmenys, kurie padės jiems ne tik susikalbėti, bet ir susiplanuoti laisvalaikį, apsipirkti ir pan.
Bet kokį darbą norint atlikti kokybiškai, jam reikia ruoštis. Tad kai tik buvo patvirtinta paraiška, pradėjome pasiruošimo etapą. Pirmiausia su projektu reikėjo supažindinti tėvus. Pristačius projektą ir paklausus, ar jų vaikas gali būti savanoriu, neišgirdome nei vieno neigiamo atsakymo. Taip suformavome galutinę savanorių sąrašą, kuris (labai tikimės) nebesikeis.

Taigi pirmiausia JDC jaunuolių laukia savanorystė Portugalijoje. Jai ruošiasi keturi JDC jaunuoliai - Nerijus, Justa, Daugvydas ir Gintarė.

Per pirmąjį susirinkimą būsimi savanoriai įsivertino savo stipriąsias ir silpnąsias puses buityje, atliekant tam tikras užduotis, leidžiant laisvalaikį ir pan. Įsivertinus kiekvienam savo gebėjimus, radom kryptį, kuria bus dirbama norint kuo geriau pasiruošti savanorystei. Pavyzdžiui, jei kam nors sunku rytais keltis iš lovos, kol tėvai jo ar jos nepažadina penkis kartus, tai dabar jaunuolis stengiasi išlipti iš lovos vos po antro pažadinimo. Arba jei jaunuolis niekada nesitepdavo sumuštinio pats, nes kas nors už jį tai padarydavo, tai dabar jis yra skatinamas ne tik sau susitepti sumuštinį, bet ir tėvams. Nebėra kur trauktis, nes visos pusės yra su tokiu planu supažindintos - tėvai, patys jaunuoliai ir darbuotojai, kurie bus lydintys asmenys savanoriavimo metu.

Kaip pristatyti save kitoje šalyje? Ką apie save reiktų pasakyti per pirmąjį susitikimą savanoriavimo metu? Kokį būdą pasirinkti norint kuo geriau save reprezentuoti? Tai kitas pasiruošimo žingsnis. Būsimi savanoriai ne tik rinko nuotraukas apie save, bet kai kurie net patys sukūrė prezentaciją anglų kalba.
Justa pristato savo pomėgius
 Susitikimai su būsimais savanoriais vyksta beveik tris kartus per savaitę. Šiuo metu mokinamės pristatyti ne tik save, bet ir savo šalį. Didelis iššūkis yra kalbėti drąsiai ir garsiai, bet pokytis nuo pirmo susitikimo iki dabar yra labai matomas. Iki savanoriavimo pražios Portugalijoje liko dar penkios savaitės, tad laiko pasiruošti dar turime.
O iki tol, dar bus išankstinis planavimo vizitas, į kurį vyks Justa su lydinčiu asmeniu. Šio vizito metu jos aptars ne tik savanoriavimo veiklą, bet ir susipažins su gyvenamąja vieta, aplinka. Tai ypatingai svarbu vysktant su protinę negalią turinčiais jaunuoliais, nes kuo mažiau bus netikėtumų, o tuo pačiu ir streso, tuo sklandžiau vyks savanorystė.

2013 m. kovo 21 d., ketvirtadienis

Projektas "Change the World"Jaunuolių dienos centras jau  8 metus kiekvienais metais savo įstaigoje priima Europos savanorius iš įvairių šalių. Proto negalios jaunimui savanoriai yra labai svarbūs, jie siekia jų draugystės, pritarimo ir visada noriai su jais bendrauja. Šis  geras pavyzdys įkvėpė įstaigos lankytojus geriems darbams. Šis projektas tarsi jų svajonės išsipildymas – tapti Europos savanoriu ir lygiuotis į savo draugus (įgalius savanorius) bei įgyvendinti savo sumanymą – padėti savo likimo draugui kitoje šalyje atliekant gerus darbus.

Dalyvaudami projekte jaunuoliai tikisi bendrauti ir išmokti bendradarbiauti su naujais pažįstamais, susipažinti ir suprasti su kitos šalies kultūra, ne tik suteikti, bet ir gauti galimybę dirbti kartu, svajoti kartu, kurti kartu, įgyvendinti kartu,  mokytis kartu ir atrasti naujas vertybes bei galimybes kartu su likimo draugu. 
Jaunų, proto negalios jaunuolių įsitraukimas į aktyvią EVS veiklą kitoje šalyje yra pagrindinis projekto tikslas.Mokydamiesi suprasti, kad kitų šalių proto negalios jaunimo norai, lūkesčiai, svajonės, prioritetai ne daug kuo skiriasi ir gali būti labai panašūs, ne tik projekto dalyviams, bet ir jų aplinkos žmonėms bus puiki proga įvertinti ir įsivertinti kiekvieno gebėjimus ir galias. Atrasti skirtumai taps niša diskusijoms, smalsumui apie naują kultūrą ir žmones gyvenančius kitoje šalyje, kai kasdienybėje kartais tam pritrūkta drąsos.Jaunimui su proto negalia šis projektas lygiomis galimybėmis su pasaulio jaunimu suteikia teisę savanoriauti taip didinant savivertę ir patenkinant poreikį jaustis reikalingu. 
Projekto metu jaunimas iš Jaunuolių dienos centro vyks savanoriauti dviem savaitėm į Portugaliją ir Ispaniją. Taip pat proto negalią turintys jaunuoliai iš Ispanijos atvyks ir į Lietuvą - Jaunuolių dienos centrą. 
Projektas jungia 3 šalis, kurių kultūrinė, istorinė ir ekonominė praeitis labai skiriasi, todėl tikimasi, kad projektas skatins mažiau galimybių turinčių jaunų žmonių tarpusavio supratimą;
Mažiau galimybių turintys savanoriai dirbs su kitos šalies mažiau galimybių turinčiu jaunimu, todėl tikimasi, kad projektas – ugdys bendravimą ir bendradarbiavimą bei skatins tarpusavio supratimą ir toleranciją vieni kitiems.